Witold Stefanowicz - Falanga Straceńców


Rozpoczynasz kolejny dzień i chociaż w swoim życiu nie dostrzegasz niczego mistycznego, nie wyróżniasz się z szarego tłumu, to jednak jesteś cząstką pewnej rzeczywistości.

Twoja Droga rozpoczęła się 14 kwietnia 1934 roku. Stanowisz łączność z tymi, co Tobą tylko Duchem i Ideą. Lata, trendy patriotyczne mijają, a Ty nadal trwasz w swoim Narodowym Radykalizmie. I jest nas niewielu, ale jak kropla drążąca skałę, wierzymy, że wydrążymy kiedyś w sercach i umysłach wspólną ideę, kierunek marszu, wspólną pieśń i to Słowo, które załopocze na sztandarach z całą należną mu potęgą i siłą. Z wielkością, która jeszcze drzemie, ale nadejdzie jej czas, aby wybuchnąć płomieniem milionów pochodni.

NARÓD!
NARÓD to program polityczny!
NARÓD to wizja solidaryzmu narodowego!
NARÓD to treść ładu gospodarczego opartego na sprawiedliwości społecznej!

Dziś w szaty narodowców przebrali się liberałowie, którzy bałwana wolnego rynku, uznającego za Absolut, obudowali hasłami narodowymi i omamili fałszywą wizją wolności, której miarą jest partykularny egoizm jednostki. Wolność to Wspólnota Narodowa, której radykalizm wyznacza obowiązki człowieka. Żyjemy w czasach zmiany, kiedy kończą się imperia, wali się ład globalny. Ponowoczesność i konsumpcjonizm wbrew przepowiedniom bankierów i międzynarodowych korporacji nie pogrzebały Tradycji i Wspólnoty pod gruzami galerii handlowych. Czas ideologii przepraszania za to, że jesteś biały, że jesteś Polakiem. To czas, kiedy Narodowi Radykałowie mogą przedstawić alternatywę dla bankrutującego kapitalizmu i demoliberalnych elit.


Był czas, że było nas więcej, toczyliśmy dyskusje o Erze Jutra, najmniejszy przejaw aktywizmu w naszych umysłach był wkładem w zbliżające się nieuchronnie zwycięstwo. Maszerowaliśmy wzbudzając lęk wrogów, że kiedyś jutro, w naszym Jutrze. Gdzie są dziś ci, którzy kiedyś tworzyli z nami jedną Falangę? Wciągnęła ich proza życia. Jednak i oni tkwią uśpieni i wrócą na Szlak Idei, kiedy przyjdzie czas. To Historia wyznacza nam dziś Misję i Cele. Jak nigdy do tej pory musimy zdwoić nasze wysiłki dla Sprawy. To bowiem dziś Narodowy Radykalizm idea Trzeciej Drogi może stać się tą alternatywą, którą wybiorą miliony.

NAPRZÓD IDZIEM W SKIER POWODZI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *