Wsparcie

Dane do przelewu:
Nr konta: 34 1020 1390 0000 6902 0617 0056
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Kierunki”
Bielsko-Biała
KRS 0000766730
Tytuł: „Darowizna na działalność statutową”